Naši učenici na krosu „Kup gradova„ u Somboru 10.10.2020. god.