Награђени радови објављени у еко часопису 04.02.2021. год.