Промоција музичке школе – Мали концерт великих нада музике, 27.04.2021. год.