Promocija muzičke škole – Mali koncert velikih nada muzike, 27.04.2021. god.