Наши ученици на наградном излету у Карловцима,15.09.2021. год.