Naši učenici na manifestaciji „Dani edukativnosti mladih preduzetnika“ u Somboru 16.09.2021. god.