Ученици ОШ „Вук Караџић“ из Црвенке посетили Специјални резерват природе “Засавица” 22.10.2021. год.