16. новембар – Дан толеранције „Нисмо сви исти и лепота је баш у томе“