УГ „Културни мозаик„ у Новој Црвенки 18.12.2021. год.