Игре на снегу и радионица ,,Мој тањир“ 13.12.2021. год.