Захвалнице из Покрајинског секретаријата за наше ученике 22.02.2022. год.