Матурска екскурзија ученика 8. разреда „Ђердапском клисуром“ 07.-08. i 09.05.2022. год.