На првој екскурзији у основној школи 02.06.2022. год.