Генерација 8. разреда школске 2021/2022. године се “одјаваљује“