Екскурзија  ученика 4. разреда – Београд 04.06.2022. год.