Добри ученици награђени боравком у ИС Петница 06.09.2022. год.