Учешће ученика у манифестацији Дан Нове Црвенке 15.09.2022. год.