Молитва за почетак школске године 18.09.2022. год.