На еко семинару у Сремским Карловцима 17.-18.09.2022. год.