Дечји вашар, фесивал песника  „Булка“ и остале дечје радости 07.10.2022. год.