16. новембар – Дан толеранције – толеранција у уметности, науци, спорту 16.11.2022. год.