Креативност и стари занати у оквиру Ученичке задруге у ОШ ,,Вук Караџић“ у Црвенки 04.04.2023. год.