Učenici građanskog vaspitanja u akciji 10.06.2012. god.