Родитељи-сарадници гостују у школи 07.10.2008. год.