Završna manifestacija „Energija oko nas„ 24.01.2017.godine