Zlatna medalja za geografiju – Šabac 07.05.2017. god.