Osvojile 3. mesto za filmić o zavisnosti, Novi Sad 30.05.2017. god.