Први часови из програма „Основи безбедности деце“ 22.09.2017. год.