Школски тим на Ревији рукомета у Зрењанину, 08.12.2017. год.