Školski tim na Reviji rukometa u Zrenjaninu, 08.12.2017. god.