„Трећаци“ учили како безбедно учествовати у саобраћају