Izveštaj „zelenih„ novinara sa snimanja emisije 07.03.2018. god.