Извештај „зелених„ новинара са снимања емисије 07.03.2018. год.