O timu za inkluzivno obrazovanje
30. septembra 2014.
Tim
30. septembra 2014.

O timu za samovrednovanje

samovrednovanje_300914Tim  škole za samovrednovanje čine :

Gordana Pejanović, mastavnik matematike
Nada Mjerimačka, nastavnik istorije, (Tim za obrazovna  postignuća učenika )
Nataša Đerić, nastavnik istorije, koordinator tima
Jadranka Đaković, član Saveta roditelja
Strahinja Paravina, član Školskog odbora
Katarina Maravić, član Učeničkog parlamenta

Školske 2014/15 godine odabrane su dve ključne oblasti za vrednovanje kvaliteta rada škole i to:

NASTAVA I UČENjE i

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA, dok će se ostale oblasti pratiti.

Školski tim za oblast nastava i učenje čine: Škerović Gordana, Kosović Ljiljana, Kukić Draginja, Jurić Dubravka, Rutović Valentina, Pejović Marija, Komazec Violeta

Školski tim za oblast obrazovna postignuća učenika čine:Nada Mjerimačka ,  Gordana Budimir, Kerekeš Jelena, Gatarić Nada, Krstonošić Olivera, Mirjana Badža, Milan Martinjuk, Sofija Bošnjak

Akcioni plan tima za samovrednovanje (link)

Ostavite odgovor