Тим за професионалну оријентацију ученика  (ПО)
7. септембар 2021.
Тим за професионални развој
8. септембар 2021.