6. februara 2020.

Јавна набавка – услуга извођења екскурзија ученика (ОПН:6351600)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 23.03.2020. год. Обавештење о закљученом оквирном споразуму