Јавна набавка – услуга извођења екскурзија ученика (ОПН:6351600)