Učešće naših učenika u manifestaciji „Slatki dani„