Важно обавештење – Упис у први разред

Време Ускршњег поста
29. marta 2019.
Програмирајмо уз микробит – „Школа за 21. век“
31. marta 2019.

Важно обавештење – Упис у први разред

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – ШКОЛСКА  2019/2020. ГОДИНА

ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 31.05.2019. ГОДИНЕ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

СВАКОГ   РАДНОГ   ДАНА   ОД 8,00h – 12,00h

( ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ 01.03.2012.-28.02.2013 )

ПОТРЕБНА   ДОКУМЕНТА :

  1. ИЗВОД ИЗ   МАТИЧНЕ   КЊИГЕ   РОЂЕНИХ
  2. ДОКАЗ   О    ПРИЈАВИ   ПРЕБИВАЛИШТА
  3. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ
  4. УВЕРЕЊЕ  О   ПОХАЂАЊУ   ПРИПРЕМНОГ   ПРЕДШКОЛСКОГ   ПРОГРАМА

 РОДИТЕЉИ  НИСУ  У  ОБАВЕЗИ  ДА  ШКОЛИ,  ПРИЛИКОМ  УПИСА  УЧЕНИКА, ДОСТАВЉАЈУ  ИЗВОД  ИЗ  МАТИЧНЕ  КЊИГЕ  РОЂЕНИХ  И  ДОКАЗ   О   ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА  ЗА  УЧЕНИКЕ   У  ПАПИРНОЈ  ФОРМИ ,  ВЕЋ  ИМАЈУ  МОГУЋНОСТ  ДА ПОДНЕСУ  ЗАХТЕВ,    ДА  ШКОЛА,  У  ЊИХОВО  ИМЕ,  НАВЕДЕНА  ДОКУМЕНТА  ПРИБАВИ ЕЛЕКТРОНСКИМ  ПУТЕМ,   У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ЕЛЕКТРОНСКОЈ  УПРАВИ

 ( „ СЛ. ГЛАСНИК  РС“ бр 27/2018 ).

И  ПОРЕД  ОВЕ  МОГУЋНОСТИ,  РОДИТЕЉИ,  ОДНОСНО, ЗАКОНСКИ  ЗАСТУПНИЦИ УЧЕНИКА,  НАВЕДЕНА  ДОКУМЕНТА   МОГУ  И  ДАЉЕ,  ПО  СВОМ  ИЗБОРУ,  ДА ДОСТАВЉАЈУ  ШКОЛИ  У  ПАПИРНОЈ  ФОРМИ.