Конкурс Свети Сава
27. januara 2012.
Мини рукомет лига (15.-20.март 2012.)
21. marta 2012.

Реч библиотекарке

Школска библиотека смештена је у приземљу школе у улици М. Пијаде. У библиотеци раде библиотекар (професор српског језика и књижевности ) Светлана Цаушевић и наставник разр. наставе Маравић Бранка.
Поред своје услужне делатности : давање књига и другог публикованог материјала на позајмицу својим ученицима и наставницима , каткад и родитељима , средњошколцима по могућности , школска библиотека ,односно особље које ради у њој , се труди да пропрати значајне датуме које школа обележава : Дечју недељу , Дан школе , Нову Годину и Божићне празнике , ,, Св. Саву – школску славу,, понекад завршетак школске године ,или пак, њен почетак .
То су уједно њене педагошко – културолошке активности у оквиру које се одвија тзв. ,,алтернативна настава ,, .Поред сарадње са учитељима / наставницима и наравно, ученицима који обележавају ове датуме по протоколу и запланираним и на свој начин реализованим програмима , школ. библиотекар са својим материјалом им представља допунски извор знања и обраде теме поводом неког од назначених датума .
Тако је и са неким другим непротоколарним ,али значајним датумима или јубилејима који се обележавају у земљи и свету : Андерсена ,Чехова , 200 г. Од Првог српског устанка,200 г. Доласка Доситеја Обрадовића у Србију и други .Ове године , то је 50 г. од доделе Нобелове награде Иви Андрићу .Све је прилагођено основношколским дометима .
Излагања штампано –сликовног материјала на паноима и у библиотечком простору , ходницима и учионицама школе представљају идејна решења библиотекара и његовог помоћника .Уређења паноа су увек идејно осмишљена и поред своје промотивне улоге неке идеје или теме , има и допунску улогу ученичком знању и сазнању , а скоро увек су у корелацији са неким наставним предметом или темом .Они служе и у едукативне сврхе родитеља којима су, скоро увек, једним делом намењени .( Питање је да ли се довољно обрати пажња које на садржаје који просветни радници промовишу ? )
Поменута ,,алтернативна настава ,, ( вид наставе који организује библиотекар неким поводом ) одвија се или у учионицама појединих одељења или појединим кабинетима , у зависности од теме која се промовише или у простору библиотеке ,ако је тема везана за књиге .( Наставни програм или наставна тема која се исказује и на начин на који се презентује представља ткзв. ,, алтернативну наставу која може да траје део или цео час. (Наравно све се прилагођава узрасту ученика и одељењу у којем се настава одржава ).Теме су скоро увек везане за наставни план и програм било ког премета основне школе и представљају проширену и додатну варијанту нечег што се обрађује у редовној настави.
Прикупљени и изложени у библиотечком простору , дечји радови сваке врсте ромовишу ученике и њихово стваралаштво , као и стваралаштво њихових наставника:
-Радови на стаклу окна прозора са ликовима девојака , дивно уметничко дело , наст. ликовне културе у пензији ,Андрије Шарановића, улепшавају изглед библиотеке
-Рад на хамеру:,, Вук Караџић ,, дат је карикатурално и дело је садашњег наст. ликовне културе Весне Лисице ;
-Урамљена мала слика Бранка Радичевића чије је име носила једна од две бивше основне школе у Црвенки и преформанс са увела три листа и стиховима песника (,, Лисје жути веће по дрвећу , лисје жуто доле веће пада,, ) омогућавају минималну граматичку анализу ;
-Сатови направљени рециклажом ( у библиотеци сачувана 4 примерка ) су радови ученика нижих разреда у оквиру покрајинске манифестације ,,Зелено клатно,, , у Дечјој недељи шк. 2008/2009 г. Велики сат на зиду , поред улазних врата , су израдили ученици из Нове Црвенке ; о њега је закачен ,, Змај од папира ,, уч. 5-2 одељења Драгане Димитрић.;,,Сат са наочарима ,, је рад ученика специј. одељења и дефект. Јелене Олујић.
-Два илустрована плаката такође су део библиотеке : један промовише часопис ,, Национална географија ,, а други издавачку кућу ,,Змај,, ,која преко свог аквизитера континуирано нуди своја издања намењена младим читаоцима;
-ликовни радови изложени у стаклима витрина : ,, Свемирско око ,, ученице Јелене Рондовић , ,,Цвеће испод дуге ,, , рад ученице Анке Миљуш као и рад који је израдо Тибор Серенчеи део су многобројних радова који се излажу у библиотеци;
– песма Страхиње Козоморе ,, Чудесни свитац мога срца ,, писана као дом. задатак из српског језика такође је један од радова наших малих песника
– презентација здраве и нездраве хране –рад на хамеру одељења 4-3 ( шк.2010/11) уч. Будимир Гордане настао у сарадњи са библиотекаром на тему : ,,Здрава храна сваког дана ,,;
– ,,Еко –датуми ,, ( у плакат форми ) је израдило одељење уч. Гојковић Зоре (шк.2007/08).
Сви приказани радови су, у неку руку , ,,експонати ,, стваралачког рада у школи .

,,Духовно здравље наше деце, дубина наше свести о темељима наше културе као и брига за будућност , могу да буду тестирани тиме колико се добро старамо о нашим библиотекама.” (др. Сеган )

ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА СЕ ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА РАЗВИЈЕ КАО МЕСТО ГДЕ ЋЕ СЕ ОД МАЛИХ НОГУ ЗАВОЛЕТИ КЊИГА И ,, ПИСАНА,, РЕЧ, ГДЕ ЋЕ СЕ УЧЕНИЦИ ОПУШТАТИ , УЖИВАТИ АЛИ И САЗНАВАТИ И СТВАРАТИ КАО И НАСТАВНИЦИ И СВИ ОСТАЛИ КОЈИМА ЋЕ ПОМОЋИ ПРИ ОСМИШЉАВАЊУ РАЗНОВРСНЕ ИНОВАТИВНЕ НАСТАВЕ.

,, Увек сам замишљао рај као некакву велику библиотеку ,, ( Х. Л. Борхес).