Дебата „Утицај технологије на здравље„

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
24. maja 2019.
Идеја за ТВ рекламу – грађанско васпитање
26. maja 2019.

Дебата „Утицај технологије на здравље„

У оквиру пројекта „Школа за 21. век “ са  ученицима 5/3 одељења, на часу информатике  реализовали ссмо  наставну јединицу „Утицај технологије на здравље“ у виду дебате.

На претходним часовима, формирали су два тима: афирмацијски и негацијски, а остали ученици били су судије. Добили су задатке да  сакупе што иш важних  информација о теми из разних извора знања. Након уводног дела о   актуелности теме коју су изабрали, ученици су отпочели усмену дебату. Чланови Негацијског тима тврдили су да технологија негативно утиче на здравље и износили аргументе који то потврђују. Насупрот њима, Афирмацијски тим сматрао је да се лоше последице по здравње могу спречити правилном и умереном употребом технолошких уређаја. Ученици–судије, саслушали су оба тима а затим њиховим члановима постављали унакрсна питања. Након тога, гласање је обављено и на основу изнесених чињеница победио је Афирмацијски тим. Гост на часу, била је наставник физичког васпитања, Данијела Ловре, која је ученицима показала корисне вежбе за разгибавње тела које  могу примењивати након дугог седења за рачунаром.

 Циљеви овог часа, који су ученици оценили као занимљив и поучан, били су:

-оспособљавање ученика да продуктивно учествују у раду тима  аргументовано исказују своје мишљење,
-формирање критичког мишљења и смисла за повезивање,
-самостално закључивање,
-сагледавањe теме са различитих аспеката,
-упознавање ученика са штетним утицајем рачунара, проблемом нагомилавања е-отпада, проблемом зависности.