Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Анђела и Срна међу најбољима
18. maja 2019.
Дебата „Утицај технологије на здравље„
26. maja 2019.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Ученици 5-2 разреда са наставницом енглеског језика Мајом Павловић су у оквиру тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва развијали следеће међупредметне компетенције сарадњу, комуникацију, дигиталну компетенцију и компетенцију за целоживотно учење.