Ученици на часу Технике и технологије представили своје производе

Матурско вече
6. juna 2019.
Метода „6 шешира„ на часу ликовне културе 
7. juna 2019.

Ученици на часу Технике и технологије представили своје производе

У оквиру Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва ученици петих и шестих разреда су на часу Технике и технолигије представљали своје производе које су самостално израђивали а уједно су и одређивали тржишну вредност производа укључујући и оквирну процену трошкова.

Ученици су се оспособљавали да презентују продукте свога рада,  објасне поступке израде,  одреде висину трошкова (материјала, енергије, своје време и способност), упознају са начином одређивања тржишне вредности производа, да поштују права и мишљења других, понашају се одговорно и толерантно, поштују одлуке већине и уважавају мишљење мањине као и да објективно процене свој рад и радове других.

Наставница Ана Божовић

Фото галерија