Metoda „6 šešira„ na času likovne kulture 

Učenici na času Tehnike i tehnologije predstavili svoje proizvode
7. juna 2019.
„Zdrava hrana ili dobra reklama?“ – čas srpskog jezika
7. juna 2019.

Metoda „6 šešira„ na času likovne kulture 

Nastavnica Vesna Lisica primenila je metodu „šest šešira„ na času likovne kulture sa učenicima četvrog razreda. Tema časa je bila zdrava užina (obrok u školi). Učenici su iz različitih perspektiva sagledavali zadatu temu ,beležili svoja razmišljanja i pitanja koja su se nametala. Nakon toga, podelili su se ugrupe i svoja razmišljanja i zaključke prikazali u vidu crteža. Čas je bio veoma interesantan i poučan a uenici su izrazili želju da ponove ovu metodu učenja.

Foto galerija