Јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)