Нове интерактивне табле за нашу школу

Јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)
3. februara 2020.
Јавна набавка – услуга извођења екскурзија ученика (ОПН:6351600)
6. februara 2020.

Нове интерактивне табле за нашу школу

На конкурсу који је, током  јануара 2020. године, расписао Покрајински секретаријат за образовање, наша школа је добила је две интерактивне табле које ће свакако унапредити и побољшати наставни процес и квалитет наставе.

Увођење интерактивне електронске табле у наставу учиниће процес учења атрактивнијим, динамичнијим и садржајнијим а наставницима ће омогућити већу креативност у састављању наставних материјала, олакшати им процес чувања, измена и прослеђивања материјала ученицима.

Примена интерактивних табли подстиче:

-бољу мотивисаност ученика, лакше одржавање њихове пажње
-већу активност ученика
-развој функционалних способности ученика

Надамо се да ће ових савремених средстава чије коришћење намеће развој технике и технологије бити убрзо и више у нашој школи.