Обавештење о закљученом уговору добара – интерактивна табла са пројектором ЈНОП1-ЗН/2020