Оперативни план рада школе за период 6.-9. април 2020.године