Operativni plan rada škole za period 6.-9. april 2020.godine