Одлука о измени уговора – интерактивна табла са пројектором

Економско трговинска школа Кула
6. мај 2020.
Обавештење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење и видео надзор
11. мај 2020.