Обавештење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење и видео надзор