Семинар “Активно –оријентисана настава  –АОН “

Нина радом и трудом осваја диплломе
25. avgusta 2020.
Обавештење за родитеље
27. avgusta 2020.

Семинар “Активно –оријентисана настава  –АОН “

Пред сам почетак нове школске године, група од 30 наставника, педагог, психолог и библиотекар школе присуствовали су семинару  под називом  „Активно оријентисана настава“ бр. 412, К2, који носи 16 бодова.

Семинар има за циљ оспособљавање учесника за формулисање захтева у настави са различитим нивоима Блумове таксономије .Учесници су путем вежби уочавали и схватали значај везе између циљева, исхода, стандарда и компетенција дефинисаних у наставном програму.