Јавни позив
22. septembra 2020.
Срна у Летњој научној школи ИС  Петница
28. septembra 2020.

Европски дан језика

Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 800 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 47 држaвa члaницa, дa учe  jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи. 

На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. – у сарадњи са Европском комисијом.

Тим поводом, у нашој школи, одржан је Кахут турнир са темом Колико познајем културу народа чији језик учим. Циљ је био да се ученици мотивишу за учење страих језика и да се развија интеркултурна компетенција.

Двадесет и четири ученика узело је учешће у овом квизу, а такмичење се одиграло у кабинету информатике у две групе.

Наставница енглеског језика Љиљана Косовић, још у августу је регистровала догађај на званичном сајту, те је школа непосредно пред Европски дан језика добила рекламни материјал од Фондације Темпус (наруквице и постери). За догађај се могло и гласати, а његова регистрација се може видети на линку:

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/21013/q/primary%20school%20/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx

Победници овог несвакидашњег турнира су: Владимир Јововић (6-1), Николина Косовић (7-3) и Уна Родић (6-1). Победницима су уручене и пригодне награде.