Promocija muzičke škole – Mali koncert velikih nada muzike